kakutsu kakutsu "Kakutogi-Tsushin"
(Baseball magazine)
8th Mar. 2007

kakutsu kakutsu "Kakutogi-Tsushin"
(Baseball magazine)
23rd Jan. 2007

sekaisaikyo sekaisaikyo "Sekaisaikyo no Kakutogi"
(MOOK TAKARAJIMA)
28th Aug 2006

世界最強の格闘技としてサバットが紹介されました
"FYTTE"
(Gakken)
Sep 2006
BUJUTSU -INTERNATIONAL MAGAZINE-(Australia)
Sep / Oct 2005
Newspaper Australia
3rd Nov 2005

Punch mag Punch mag PunchMag (FRANCE)
Numero 121

18th Aug 2005
Asahi Asahi Newspaper
7th Jun 2005

FORM FORM "FORM"
(News Publishing)
#8 May / June 2005
Kakutogi-Tsushin Kakutogi-Tsushin "Kakutogi-Tsushin"
(Baseball magazine)
23rd Feb. 2005
Tokyo Sports Tokyo Sports News paper
13 Jan 2005

K Magazine K Magazine "Kakuto K Magazine"
(People publishing)
8 Jan 2005

K Magazine K Magazine "Kakuto K Magazine"
(People publishing)
8 Dec 2004